• Eğitimde Yaratıcı Drama
  Uygulamaları

  Eğitimcilere yönelik 32 saatlik atölye programı.

  Ayrıntılar ve Başvuru

 • Kurumsal Eğitimler

  Kurumların ihtiyaçlarına yönelik olarak özgün yaratıcı drama eğitim programları ve uygulamaları.

  Ayrıntılar

 • Liderlik Eğitimi

  Milli Eğitim Bakanlığı ve Yıldız Teknik Üniversitesi onaylı 320 saatlik "Yaratıcı Drama Liderliği / Eğitmenliği" sertifika programı.

  Ayrıntılar ve Başvuru

 • Disiplinler Arası
  Yaratıcı Drama

  Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerine yönelik ücretsiz 200 saatlik atölye programı.

  Ayrıntılar ve Başvuru

 • Uluslararası İlişkilerde
  Yaratıcı Drama

  Yıldız Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Lisans Programı öğrencilerine yönelik ücretsiz 200 saatlik atölye programı.

  Ayrıntılar ve Başvuru

 • Hizmet İçi
  Yaratıcı Drama

  Yıldız Teknik Üniversitesi idari personeline yönelik 32 saatlik hizmet içi eğitim programı.

  Ayrıntılar ve Başvuru